Przebieg

Przebieg
Nabożeństwo można przeprowadzić na wiele sposobów. Najlepiej uczynić to w godzinach wieczornych i względnego zaciemnienia. Sama nazwa Drogi sugeruje ruch, dynamizm, można więc przeprowadzić ją wokół kościoła lub w terenie. W warunkach budynku kościoła może być trudniej iść.
Oto kilka propozycji i uwag do przeprowadzeni Via Lucis w kościele lub wokół kościoła:
 • Wyeksponować paschał lub krzyż ze stułą.
 • Można przy paschale lub figurze Zmartwychwstałego umieścić czternaście świec, jako symboli każdej stacji i sukcesywnie odpalać je od paschału.
 • Dobrze by ludzie mieli ze sobą świece i na początku zostały one odpalone od paschału.
 • Na zapowiedź tytułu spotkania ludzie wstają i następuje krótka formuła (cztery propozycje):
  1. Paschalna
   – Chrystus Zmartwychwstał Alleluja!
   – Prawdziwie zmartwychwstał Alleluja!
  2. Ksiądz Duda – zmartwychwstaniec podaje:
   – Witaj Jezu Chryste Zmartwychwstały,
   – Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas Panie.
  3. Ksiądz Radecki:
   – Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,
   – Żeś przez Paschę Swoją świat odkupić raczył.
  4. Droga światła z Janem Pawłem II, Znak, Kraków 2004:
   – Kłaniamy Ci się zmartwychwstały Chryste, i błogosławimy Ciebie,
   – Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.
  Widzimy zatem, że Droga Światła jest przedłużeniem rozważania drogi krzyżowej, ale naszą uwagę koncentrujemy na Zmartwychwstałym. Rozważanie tej podstawowej prawdy naszej wiary przy pomocy Drogi Światła stanowi nieocenioną pomoc dla każdego z nas.