Schemat

Schemat
Schemat Drogi Światła zawiera 14 spotkań  i opiera się na tekstach biblijnych:
 1. Jezus powstał z martwych (Łk 24,1-6)
 2. Apostołowie przybywają do pustego grobu (J 20,1-8)
 3. Jezus objawia się Marii Magdalenie (J 20,11-18)
 4. Jezus objawia się uczniom na drodze do Emaus (Łk 24,13-27)
 5. Uczniowie rozpoznali Pana przy łamaniu chleba (Łk 24,28-35)
 6. Zmartwychwstały Pan objawia się wspólnocie uczniów (Łk 24,36-45).
 7. Jezus przekazuje Kościołowi dar pokoju i pojednania (J 20,19-23)
 8. Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza (J 20,24-29)
 9. Spotkanie z Panem nad brzegiem Jeziora Tyberiadzkiego (J 21,4-12)
 10. Pan przebacza Piotrowi i zawierza mu swoją owczarnię (J 21,15-19)
 11. Wielkie rozesłanie uczniów przez Jezusa (Mt 28,16 20)
 12. Jezus wstępuje do nieba (Mk16,14-20)
 13. Uczniowie z Maryją oczekują na zesłanie Ducha Świętego (Dz 1,10-14)
 14. Jezus posyła Kościołowi Ducha Świętego (Dz 2,1 6.)