ks. Przemysław Król 2020

Rozważanie przygotowane przez ks. Przemysława Króla SCJ pochodzi ze strony Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” www. duszpasterstwotalent.pl

Droga światła przedsiębiorcy

Jednym z głównych motywów wigilii paschalnej jest światło. Zapalony paschał wnoszony jest do świątyni, a kapłan oznajmia światu, że jest to światło Chrystusa. Via lucis to droga światła — droga apostołów i młodej wspólnoty Kościoła po zmartwychwstaniu Chrystusa, a także każdego wierzącego, który odkrywa moc zmartwychwstania w swoim życiu. Chcemy te nabożeństwo przeżyć w roku pandemii, prosząc, aby Chrystus oświecał nasze drogi.
STACJA I
Jezus powstał z martwych
To mogło być spektakularne wydarzenie, które rzuciłoby wszystkich na kolanach. A jednak jedynym świadkiem zmartwychwstania jest głęboka noc. To co wielkie i ważne, tak często dzieje się w ukryciu. Dziś pozostajemy w naszych domach, nieco wycofani z życia, zatrzymani w biegu, ukryci przed światem — tak, to jest czas dla ciebie, aby w twoim sercu doszło do rzeczy wielkich. Bóg zaskakuje, przekracza ziemskie ramy, łącznie ze śmiercią. Przełamuje także nasze ciasne — choć bardzo logiczne myślenie. Bóg myśli po… Bożemu i zaprasza Ciebie, w swoim świecie na nowo Go rozpoznał.
STACJA II
Uczniowie przybywają do pustego grobu
Miał być na lata, nie dotrwał do lata — tak media napisały o zwolnieniu trenera klubu piłkarskiego. Grób Jezusa — jak każdy grób — miał być na zawsze. A tu takie zaskoczenie — tylko na trzy dni.
A dzieła twoich rąk? Jak często myślisz — moja firma, moje życie, już na zawsze, aż do śmierci. Może racjonalnie dodajesz, że niczego innego robić nie potrafisz.
Pustka ma w sobie nawet coś przerażającego. Boisz się pustki w swoim życiu? Boisz się tego, co będzie w najbliższych miesiącach?
Na razie, przy drugiej stacji, tej pustki nie można jeszcze zrozumieć. Ty też nie zrozumiesz swojej życiowej pustki, dopóki nie spotkasz Jezusa.
cały tekst