ks. abp Marek Jędraszewski

Rozważania Ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – Akademicka Droga Światła, Kraków – 9 maja 2018 r.  Tekst umieszczony na portalu Misericors.com

Stacja I Jezus powstaje z martwych

Apostołowie nie pamiętali o tym, że Chrystus ma powstać z martwych, ale pamiętali arcykapłani, którzy kazali przy grobie umieścić straż, gdyby uczniowie chcieli wykraść ciało Jezusa a potem rozpowiadać, że zmartwychwstał.

– Daj Panie, abyśmy zawsze byli pełnymi radości świadkami Twego pustego grobu.

II Apostołowie przybywają do pustego grobu

Maria Magdalena oznajmiła uczniom, że Pan zmartwychwstał. Na te słowa Piotr i Jan pobiegli do grobu. Ujrzeli i uwierzyli w Pisma.

– Daj nam Panie wierzyć w moc tego wszystkiego, co zechciałeś, aby było zawarte w Świętej Księdze.

cały tekst