Porządek nabożeństwa

Nabożeństwo można przeprowadzić na wiele sposobów. Najlepiej w godzinach wieczornych i względnego zaciemnienia.

Sama nazwa Drogi sugeruje ruch, dynamizm. Jednak w warunkach budynku kościoła trudno by ludzie szli, przekazuję więc kilka propozycji i uwag:

  • Wyeksponować paschał lub krzyż ze stułą.
  • Można przy paschale lub figurze Zmartwychwstałego umieścić czternaście świec, jako symboli każdej stacji i sukcesywnie odpalać je od paschału.
  • Dobrze by ludzie mieli ze sobą świece i na początku zostały one odpalone od paschału.
  • Na zapowiedz tytułu spotkania (inni wolą używać słowa stacja) ludzie wstają i następuje krótkie wezwanie:

Chrystus zmartwychwstał, Alleluja!
- Prawdziwie zmartwychwstał, Alleluja!

Są też inne propozycje:

Ksiądz Duda zmartwychwstaniec podaje:
- Witaj Jezu Chryste Zmartwychwstały,
- Albowiem przez Swą Śmierć i Zmartwychwstanie odkupiłeś nas Panie.

Ksiądz Radecki:
- Kłaniamy się Tobie, Chryste, i błogosławimy Ciebie,
- Żeś przez Paschę Swoją świat odkupić raczył.

Droga światła z Janem Pawłem II, Znak, Kraków 2004:
- Kłaniamy Ci się zmartwychwstały Chryste, i błogosławimy Ciebie,
- Że przez śmierć i zmartwychwstanie swoje dałeś życie światu.